Secondary Level

 

Grade 7-Grade 9

 • Filipino
 • English
 • Mathematics
 • Science & Technology
 • Makabayan
  • Aralin Panlipunan (AP)
  • Edukasyon sa Pagpapahalaga (EP)
  • Musika, Sining at Edukasyon Pangkatawan at Pangkalusugan (MSEPP)
   • Music
   • Health
   • Physical Education
  • Teknolohiya, Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan (TEPP)
   • TEPP
   • Computer
 • Edukasyon sa Kagandahang-asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
 • Chinese Language

Grade 10

 • Filipino
 • English
 • Mathematics
 • Science & Technology
 • Makabayan
  • Aralin Panlipunan (AP)
  • Edukasyon sa Pagpapahalaga (EP)
  • Musika, Sining at Edukasyon Pangkatawan at Pangkalusugan (MSEPP)
   • Music
   • Health
   • Physical Education
  • Teknolohiya, Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan (TEPP)
   • TEPP
   • Computer
  • Edukasyon sa Kagandahang-asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
 • Chinese Language
 • Citizenship Advancement Training (CAT)