Primary Level

 

Grade 1 – 2

 • Filipino
 • English
 • Science & Health
 • Mathematics
 • Makabayan
  • Sibika at Kultura
  • Musika, Sining at Edukasyon Pagpapalakas ng Katawan
   • Music
   • Arts
   • Physical Education
   • Computer
 • Edukasyon sa Kagandahang-asal at Wastong Pag-uugali
 • Chinese Language

Grade 3

 • Filipino
 • English
 • Science & Health
 • Mathematics
 • Makabayan
  • Sibika at Kultura
  • Musika, Sining at Edukasyon Pagpapalakas ng Katawan (MSEP)
   • Music
   • Arts
   • Physical Education
   • Computer
 • Edukasyon sa Kagandahang-asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
 • Chinese Language