Intermediate Level

 

Grade 4 – 6

 • Filipino
 • English
 • Science & Health
 • Mathematics
 • Makabayan
  • Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS)
  • Musika, Sining at Edukasyon Pagpapalakas ng Katawan (MSEP)
   • Music
   • Arts
   • Physical Education
  • Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
   • EPP
   • Computer
  • Edukasyon sa Kagandahang-asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
  • Chinese Language